Parkeringsnormer (parkeringspladser pr. m2 etageareal)

Områdetype

Tætbyen og udpegede byudviklingsområder

Øvrige områder

B (boliger)

Mindst 1 pr. 200 m2, højst 1 pr. 100 m2, dog indenfor 300 m fra en station mindst 1 pr. 250, højst 1 pr. 100 m2

Mindst 1 pr. 200 m2, højst 1 pr. 100 m2, dog indenfor 300 m fra en station mindst 1 pr. 250, højst 1 pr. 100 m2

C (boliger og serviceerhverv)

1 pr. 150 m2

1 pr. 100 m2

S (serviceerhverv)

1 pr. 150 m2

1 pr. 100 m2

E (blandet erhverv)

1 pr. 100 m2

1 pr. 100 m2

J (Industri)

1 pr. 100 m2

1 pr. 100 m2

H (havneformål)

Højst 1 pr. 100 m2

Højst 1 pr. 100 m2

T (tekniske anlæg)

Højst 1 pr. 100 m2

Højst 1 pr. 100 m2

O (institutioner og fritidsområder)

Højst 1 pr. 100 m2

Højst 1 pr. 100 m2