Cykelparkeringsnormer (pladser pr. m2 etageareal hhv. brugere)

Funktion

Norm

Overdækningskrav

Boliger*

4 pr. 100 m2

Intet

Ungdomsboliger

4 pr. 100 m2

Som udgangspunkt min. 50 %

Ældre- og plejeboliger

1,5 pr. 100 m2

Som udgangspunkt min. 50 %

Arbejdspladser generelt*

4 pr. 100 m2

Som udgangspunkt min. 25 %

Uddannelsesinstitutioner

0,5 pr. studerende og ansat

Som udgangspunkt min. 50 %

Butikker*, dog foretages en konkret vurdering for butikscentre, stormagasiner og større varehuse

4 pr. 100 m2

Som udgangspunkt min. 50 %

Ved andre end de ovenfor nævnte funktioner kan der i fornødent omfang stilles krav om cykelparkering på baggrund af konkret vurdering.

*Ved boliger, arbejdspladser og butikker skal der være pladser til pladskrævende cykler, 2 pladser pr. 1.000 m2.