Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Forurening, støj, rensningsanlæg, skydebaner mv.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav kan ikke placeres integreret i byens erhvervsområder generelt, men har behov for særlige områder. Virksomheder der er omfattet af denne bestemmelse er særligt forurenende og/eller støjende erhvervs- og forsyningsvirksomheder, rensnings- og affaldsbehandlingsanlæg, motor- og skydebaner mv.

Områderne til virksomheder med særlige beliggenhedskrav er udpeget i det statslige landsplandirektiv Fingerplan 2013 og optaget i kommuneplanens rammebestemmelser for de relevante områder.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen