Transportkorridor

Statslig arealreservation til infrastruktur mv.

Landsplandirektivet for Hovedstadsområdet udlægger en transportkorridor, som er en arealreservation til mulige fremtidige overordnede trafik- og forsyningsanlæg i hovedstadsområdet. I transportkorridoren gælder særlige statslige regler, der begrænser nybyggeri mv. Arealreservationen er en statslig kompetence, der skal implementeres i den kommunale planlægning.