Trafiksikkerhed og tryghed

Færre dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Der arbejdes målrettet for at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. I Trafiksikkerhedsplan for perioden 2013-20 er det målsætningen, at antallet skal halveres i forhold til gennemsnittet for årene 2009 - 2011. Det indebærer en reduktion fra 220 alvorligt tilskadekomne og dræbte til 110.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen