Trafik

Mobiliteten i København skal være mere effektiv og grøn for at stimulere væksten, bidrage til en CO2–neutral by og livskvaliteten.

Mobiliteten i København skal understøtte byens sammenhængskraft og det gode byliv. En effektiv og grøn mobilitet skal bidrage til vækst, job og velfærd og er afgørende for københavnernes hverdag, livskvalitet og sundhed. Infrastrukturen i og til/fra de større byudviklingsområder skal sikre den sammenhængende by og den effektive og grønne mobilitet.

Københavns Kommune har som mål:

 • At fastholde som langsigtet vision, at antallet af kørte personture i byen fordeles med mindst 1/3 på cykel, mindst 1/3 med kollektiv trafik og højst 1/3 med bil.
   
 • At mindst 75% af væksten i antal personture sker inden for cykling og kollektiv trafik.
   
 • At cykling udgør mindst halvdelen af den kørende trafik til arbejde eller uddannelse i kommunen.
   
 • At komfort, fremkommelighed og tryghed for fodgængere forbedres, så flere går mere.
   
 • At byens trafikanter skal kunne færdes trygt og sikkert på gader og veje, og at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken halveres i perioden 2013 til 2020.
   
 • At sikre den bedst mulige sammenhæng mellem alle transportformer, herunder i den kollektive trafik, mellem kollektiv trafik og cykler samt forbedre brugernes oplevelse af sammenhænge.
   
 • At byens gaderum og vejarealer udnyttes i et samspil mellem mobilitet og ophold.
   
 • At mobilitet og infrastruktur bidrager til den sociale inklusion i København.
   
 • At cykel- og fodgængeradgang på langs og tværs af havnen binder byen sammen, samtidig med at havnen bruges aktivt til både daglig transport og til færdsel og ophold i fritiden.

 

 

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen