Tillæg 7 - Kløverparken

Planen skaber mulighed for en mere fleksibel anvendelse af arealerne i området, indtil en egentlig byudvikling kan ske