Tillæg 6 - Kalvebod Brygge Vest

Udvikling af område til serviceerhverv, herunder en stor udvalgsvarebutik

Kommuneplantillægget muliggør en stor udvalgsvarebutik og serivceerhverv nær Dybbølsbro St.

Den politiske behandling af tillægget kan findes under Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

De vedtagne plandokumenter kan hentes i nedenstående henvisninger:

Forslag til kommuneplantillæg - Kalvebod Brygge Vest

Kommuneplantillæg nr. 6 med VVM - Kalvebod Brygge Vest

Sidst redigeret 30/7-2017