Tillæg 5 - Almene Boliger i Serviceerhvervsområder

Planen muliggør, at kommunen ved lokalplanlægning kan kræves almene boliger i områder udlagt til serviceerhverv (S).