Tillæg 4 - Christiansholm

Udvikling af Christiansholm til nyt bykvarter med kultur- og fritidsaktiviteter, boliger og serviceerhverv.

Tillægget skal muliggøre nyt byggeri på Christiansholm efter masterplan af tegnestuen COBE.

Den politiske behandling af tillægget kan findes under Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

De vedtagne plandokumenter kan hentes i nedenstående henvisninger:

Forslag til kommuneplantillæg - Christiansholm

Kommuneplantillæg 4 - Christiansholm

Senest redigeret 17/5-2017