Tillæg 32 - Sydhavnsgade

Tillægget muliggør udvikling af et nyt bykvarter med boliger og serviceerhverv.