Tillæg 30 - ISS-grunden

Tillægget muliggør omdannelse af området til et nyt bykvarter med blandet boliger og serviceerhverv