Tillæg 27 - Kuglegården

Tillægget muliggør omdannelse af Kuglegården til en åben integreret del af det civile Holmen med nye funktioner