Tillæg 21 - Bella Centret

Tillægget muliggør udvikling af kvarteret omkring Bella centret med bl.a. boliger, serviceerhverv og kongresfaciliteter.