Tillæg 20 - Ørkenfortet

Tillægget muliggør yderligere bebyggelse til serviceerhverv på Ørkenfortet