Tillæg 2 - Oliefabriksvej

Planforslaget muliggør skæve boliger i området.

Tillægget skal muliggøre skæve boliger.

Den politiske behandling af tillægget kan findes under Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

De vedtagne plandokumenter kan hentes i nedenstående henvisninger:

Forslag til kommuneplantillæg - Oliefabriksvej

Kommuneplantillæg - Oliefabriksvej

Senest redigeret 10/2-2017