Tillæg 19 - Butiksstørrelser i detailhandlen

Planen indfører nye butiksstørrelser som følge af Folketingets revision af Planloven