Tillæg 18 - Rentemestervej Nord

Planforslaget muliggør et nyt bykvarter med blandet bolig og serviceerhverv