Tillæg 17 - Ørestad City Nord

Tillægget muliggør udvikling af serviceerhvervsområdet i Ørestad City Nord