Tillæg 13 - Søkvæsthuset

Planen muliggør anvendelse af det fredede Søkvæsthus til serviceerhverv og boliger