Tillæg 1 - Carlsberg

Udvikling af byudviklingsområdet Carlsberg til nyt bykvarter med boliger og serviceerhverv.

Tillægget muliggør, at den maksimale højde på højhus 8 kan hæves fra 50 m til 80 m i lokalplanen.

Den politiske behandling af tillægget kan findes under Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

De vedtagne plandokumenter kan hentes i nedenstående henvisninger:

Forslag til kommuneplantillæg - Carlsberg

Kommuneplantillæg nr. 1 for Carlsberg

Senest redigeret 16/12-2016