Tillaæ 23 - Torveporten

Tillægget skaber mulighed for yderligere udvikling af af byområdet Torveporten med ny boligbebyggelse