Tillæg til Kommuneplan 2015

Kommuneplanen kan ændres med et tillæg, hvis et større byggeri, som ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, ønskes fremmet.

Kommuneplanen revideres normalt hvert fjerde år, men kan ændres i den mellemliggende periode, f.eks. hvis kommunen ønsker at fremme et større anlæg eller byggeri, som ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan. Dette kan ske med et kommuneplantillæg.

Når Økonomiudvalget igangsætter en ny plan med en Startredegørelse eller Borgerrepræsentationen godkender, at et forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 skal i offentlig høring, vil man kunne finde det her på siden. Ligeledes vil det fremgå, når Borgerrepræsentationen har vedtaget tillægget endeligt.

Under det enkelte kommuneplantillæg vil der være oplysninger om dets formål og relevante datoer for politisk behandling og offentlig høring. Selve kommuneplantillægget og andre relaterede dokumenter kan downloades som pdf.

Kommuneplantillæg vil typisk omhandle ændringer i rammeområder. Derfor fremgår det også af Kort over rammeområder, hvis der er vedtagne tillæg til kommuneplanen. Forslag til tillæg vil ligeledes fremgå af Kortportalen. Ændringer i retningslinjer fremgår af selve kommuneplantillægget, samt oplyses ved den relevante retningslinje.

Vedtagelsen af en kommuneplan eller et tillæg til kommuneplanen er forbundet med retsvirkninger. 

Læs kommuneplanens retsvirkninger.

Sidst redigeret 20/6 - 2016

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen