Tekniske og miljøbelastende anlæg

Ny teknologi skal sikre en mindre belastning af miljøet.

Tekniske anlæg og miljøbelastende anlæg er nødvendige for en fungerende by, men det skal sikres at de ikke påvirker de tilstødende arealer i uacceptabel grad. Der er behov for løbende at se på mulighederne for at udnytte ny teknologi etc. til at nedbringe miljøbelastningen, så man kan reducere de begrænsninger sådanne anlæg lægger på arealanvendelsen i byen.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen