Særlige byomdannelsesområder

Gradvis omdannelse af tidligere industri- og havneområder.

Udpegningen af særlige byomdannelsesområder giver mulighed for en gradvis omdannelse af tidligere industri- og havneområder til nye byformål.