Særlige bebyggelsesforhold

I kommuneplanens rammer for byudviklingen er der særlige bebyggelsesforhold der gør sig gældende.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen