Overordnet byudvikling

Kommuneplanen skal sikre tilstrækkelige og velbeliggende arealer til byudvikling.

Kommuneplanen skal sikre tilstrækkelige og velbeliggende arealer til byudvikling. Ved at bruge områdernes naturgivne og kulturhistoriske kvaliteter i byudviklingen skal der skabes mangfoldige kvarterer med stærk identitet. Midlertidig brug af bygninger og byrum skal være med til at skabe et aktivt byliv – både i eksisterende bykvarterer og i ældre havne- og industriområder.

Københavns Kommune har som mål:

 • At sikre plads til byggeri af op til 45.000 boliger og 2,4 mio. m2 erhverv frem mod 2027.
   
 • At byudvikling fortrinsvis sker gennem omdannelse og fortætning af nedslidte industri- og havnearealer til moderne funktionsblandede bydele og bykvarterer.
   
 • At byudvikling af regional betydning koordineres med udbygningen af Københavns og hovedstadsområdets overordnede infrastruktur, herunder særligt den kollektive trafik.
   
 • At sikre mangfoldighed og kvalitet i byudviklingen ved at anlægge en helhedsbetragtning der bl.a. omfatter byrum, aktiviteter, institutioner, kollektiv transport m.v.
   
 • At de historiske og arkitektoniske værdier bruges aktivt til at skabe identitet og kvalitet i eksisterende bykvarterer og i byudviklingsområder.
   
 • At sikre bæredygtig byudvikling ved en helhedsbetragtning, der omfatter en langsigtet miljømæssig, social og økonomisk samfundsudvikling.

Sidst redigeret 19/02 - 2015

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen