Naturbeskyttelse

Beskyttelse af Københavns blå og grønne områder.

København råder over store og værdifulde park- og naturområder samt vandområder med særlige naturkvaliteter. Den lette adgang til at opleve og bruge de grønne og blå områder er en af byens styrker, som fastholdes og synliggøres i udviklingen af områderne.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen