Natur og fritid

København er en grøn og blå by, men der er behov for fokus på områdernes kvalitet og borgernes aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Københavns grønne områder, vandområder og kystlandskaber skal udfylde mange funktioner som levesteder og spredningsveje for dyr og planter, som grønne og blå elementer i byens struktur og som rammer om væsentlige dele af borgernes fritidsliv og oplevelser. København er en grøn og blå by, men der er behov for fokus på områdernes kvalitet og borgernes aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Københavns Kommune har som mål:

 • At kommunens rekreative områder imødekommer og udvikles i sammenhæng med befolkningens behov.
   
 • At adgangen til fysiske og sociale aktiviteter såvel som ro og naturoplevelser udvikles i byens rekreative og grønne områder.
   
 • At naturindholdet i byens naturområder udvikles og deres evne til at modstå klimaforandringer, invasive arter, plantesygdomme m.v. styrkes.
   
 • At kvaliteten af byens vandområder og adgangen til at bruge dem forbedres.
   
 • At adgangen til og interessen for at bruge byen som helhed til fritidsaktiviteter styrkes.
   
 • At udviklingen af byens rekreative faciliteter og grønne områder ses i sammenhæng med befolkningsudvikling og -sammensætning.
   
 • At der skabes rammer for at indpasse faciliteter til fritidsaktiviteter i både nye og eksisterende byområder.
   
 • At adgangen til havnen, kysten og vandområderne forbedres, navnlig som led i byomdannelse.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen