Lokalisering af boliger

Planlægning og hensigtsmæssig lokalisering af boliger.

Det er væsentligt at sikre, at familieboliger, boliger for ældre og udsatte, samt kollegie- og ungdomsboliger lokaliseres hensigtsmæssigt i byen. Nye boliger kan primært placeres i områderne vist på kortet nedenfor.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen