Kystnærhedszonen

Let adgang til kysten.

Københavns Kommune har ingen naturskabte kyster. Alle kyster, såvel havnekajer som grønne kyster og strande, er menneskeskabte, og de fleste er af ret ny dato. Det er derfor adgangen til vandet og til at opleve kysten og byens samspil med den, der i højere grad end varetagelsen af værdifulde kystlandskaber er i fokus i kystnærhedszonen.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen