Kolonihaver

Større overnatningshaver og små daghaver.

Kolonihaverne i kommunen omfatter de større overnatningshaver og de små daghaver uden overnatning. Midlertidige nyttehaver uden bebyggelse og dyrkningshaver på boligområders friarealer og i grønne gårde er ikke kolonihaver, men kommunen ønsker også at disse former for haver fremmes, hvor der er interesse for det.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen