Klimatilpasning

Bestemmelser til sikring af, at bebyggelse kan tilpasses klimaudviklingen.