Klimatilpasning

Forebyggende klimaplanlægning for nye bygninger og anlæg.

Ændringer i klimaet vil påvirke byen i form af øgede regnmængde og havvandsstigninger. København skal i løbet af de næste 20-30 år tilpasses til mere regn og sikres mod stormflod. Byen skybrudssikres ved at der etableres et sammenhængende skybrudsnet, der består af løsninger både i rør og på overfladen, og som skal integreres i byen eksisterende infrastruktur under og over jorden, herunder som en del af vejvedligeholdelse, byrumsforbedringer og byudvikling.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen