Institutioner og faciliteter

Institutioner, kultur- og fritidsmuligheder og en velfungerende hverdag.

Institutioner, kultur- og fritidsmuligheder i nærhed til byens boliger er vigtige for at københavnere kan have en velfungerende hverdag.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen