Industri (J)

Områder til industri.

Områderne anvendes til industri-, værksteds-, håndværks-, lager-, engros-, transport- og oplagsvirksomhed med dertil hørende administration og lignende.

Endvidere kan der tillades virksomheder af offentlig/almen karakter såsom tekniske anlæg, værkstedsskoler o. lign., der er forenelige med anvendelsen til industri. Butikker tillades i overensstemmelse med bestemmelserne om detailhandel i de generelle bestemmelser.

I J1- og J2-områder kan det på hver ejendom, hvis det er miljømæssigt forsvarligt, endvidere tillades, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for indehaver, bestyrer, portner eller lignende.

I J0-områder kan der ske indretning af boligfunktioner i tilknyt­ning til den enkelte virksomhed. Boligandelen må ikke over­stige 40 procent af virksomhedens areal.

Vær opmærksom på, at der er fastsat generelle bestemmelser om bl.a. parkering, friarealer, støj, særlige bebyggelsesforhold m.v. 

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen