Højhuse

Udvikling af attraktive og tætte byområder.

Højhuse skal være med til at udvikle attraktive og tætte byområder, der understøtter brugen af kollektiv trafik.  De skal placeres med blik for byens og stedets kvaliteter og understøtte bylivet og det nære miljø. De kan, som vartegn for byen og kvartererne, få stor symbolværdi og være med til at synliggøre byens særlige træk og kvaliteter.