Grund- og overfladevand samt kystvande

Stigende vandkvalitet i og omkring København.

Forvaltningen af vandområder og deres kvalitet er delt mellem staten og kommunen. Retningslinjerne skal derfor ses i samspil med de statslige vandplaner. De opnåede fremskridt i vandkvalitet med bademuligheder i næsten hele byen bliver fulgt op med nye indsatser.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen