Generelle bestemmelser

Rammer og bestemmelser for kommuneplanlægningen.

Der er fastsat generelle bestemmelser for en række tværgående temaer, bl.a. boliger, detailhandel, friarealer, parkering, støj, bebyggelsesforhold og klimatilpasning. Bestemmelserne gælder for alle dele af kommunen.

Boliger

Bestemmelser om boligers størrelse, ungdoms- og kollegieboliger, samt etablering af boliger i husbåde.

Detailhandel

Rammer for etablering af butikker i kommunens bydele, såvel for konkret udpegede områder som for de øvrige områder.

Parkering

Normer for bilparkering og cykelparkering ved nybyggeri eller ændring af eksisterende bebyggelse.

Støj

Bestemmelser for forebyggelse af støjgener.

Friarealer

Bestemmelser om friarealer til områdets beboere og brugere ved nybyggeri eller ændring af eksisterende bebyggelse.

Særlige bebyggelsesforhold

Særlige bestemmelser for bebyggelsesforhold gældende for områdetyper generelt.

Klimatilpasning

Bestemmelser til sikring af, at bebyggelse kan tilpasses klimaudviklingen.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen