Fritid og fritidsanlæg

Fastholde kvaliteten og udvide mulighederne for fritidsaktiviteter.

Efterspørgslen efter muligheder for fysisk udfoldelse, for at organisere egne aktiviteter og for at bruge områder på nye måder har længe været i vækst. Der skal derfor satses på at fastholde kvaliteten af eksisterende faciliteter og supplere dem, men også på at udvide mulighederne med nye og utraditionelle måder at bruge bygninger og arealer på, også midlertidigt eller i kombination med andre anvendelser.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen