Friarealer

Bestemmelser om friarealer til områdets beboere og brugere ved nybyggeri eller ændring af eksisterende bebyggelse.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen