Forurenet jord og overskudsjord

Sikker håndtering af forurenet jord og overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter.

Såvel forurenet jord som ren jord, der bliver til overs ved bygge- og anlægsprojekter, udgør en udfordring i udviklingen af byen. Det er væsentligt at sikre en sikker håndtering af forurenet jord, samtidig med at lange og miljøbelastende transporter af jord så vidt muligt undgås. Derfor har Københavns Kommune fokus på at have tilstrækkelig kapacitet til behandling og placering af jorden.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen