Forslag - Vibenshus

Forslaget muliggør markant kontor- og boligbebyggelse ved Vibenshus Runddel