Forhold til anden planlægning

Statslig, regional og kommunal planlægning.

Kommuneplan 2015 skal spille sammen med statens, regionens og nabokommunernes planlægning om at skabe en Øresundsregion kendetegnet ved vækst, jobmuligheder, sammenhæng og livskvalitet.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen