Forebyggelse af støjgener

Støjgener og grænseværdier i byggeriet.

Arealer, hvor Miljøstyrelsens grænseværdier for støjbelastning vil blive overskredet, må kun udlægges til støjfølsom anvendelse hvis den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. De gældende grænseværdier og vejledninger offentliggøres af Miljøstyrelsen. I eksisterende støjbelastede boligområder indgår løsning af støjproblemer i forbindelse med beslutning om byfornyelse mv. samt i den evt. tilhørende lokalplanlægning med bestemmelser om støjisolering af bebyggelsen. 

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen