Færdsel på og langs vandet

Vandet, havnen, kanalerne og kajen.

Vandet og kajerne indgår i byens færdselsmuligheder. Langs havnen og kanalerne er der attraktive ruter for fodgængere og cyklister, som udbygges i takt med at havneområderne udvikles og omdannes. Samtidig er færdselen på vandet inde i en god udvikling, hvor både rute- og fritidssejlads er i vækst. Adgangen til færdsel på vandet besværliggøres dog af, at mange kajer er stejle og 2 m høje. Denne højde er god i forhold til sikring mod oversvømmelser og mulighed for anløb af større skibe, men for at kunne lægge til med små både er der behov for lavere brygger, flydebroer og lignende.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen