Erhvervsanalyse

Planlægning for erhvervsudvikling i København.

På baggrund af Kommuneplanstrategi 2014 har kommunen udført en analyse af otte større byområder i kommunen, som rummer en række vigtige erhvervsområder til erhvervslokalisering.

Formålet med analysen er at foretage en vurdering af, hvilke typer byområder kommunen fremover har behov for i forhold til den by- og erhvervsudvikling kommunen gennemgår.

Du kan hente hele analysen via nedenstående link.