Erhverv

Et bredt udvalg af virksomhedstyper.

Københavns Kommune ønsker at skabe plads til et bredt udvalg af virksomhedstyper. Det betyder, at byens erhvervsområder skal kunne tilbyde lokaliseringsmuligheder for både kontorvirksomheder og håndværk, mindre produktionsvirksomheder, lager- og logistikvirksomheder samt kreative virksomheder.

Kommuneplan 2015 sikrer plads til kontorvirksomheder i byudviklingsområderne og plads til traditionelle erhverv ved at fastholde en række ældre erhvervs- og industriområder.

Københavns Kommune har som mål:

 • At skabe grundlag for 20.000 nye private arbejdspladser og en årlig vækst i BNP på 5 %  
   
 • At fremme en udvikling af byens erhvervsområder, som sikrer et bredt udvalg af lokaliseringsmuligheder for forskellige virksomhedstyper, såsom kontor, håndværk, mindre produktion, lager- og logistik samt kreative erhverv
   
 • At fremme erhvervsudvikling i og omkring byens campusområder
   
 • At sikre gode lokaliseringsmuligheder for virksomheder med mange ansatte nær de større stationer i byen
   
 • At skabe mulighed for midlertidig anvendelse og aktiviteter i eksisterende bygninger og omgivende arealer i de perspektivområder, der ikke byudvikles i de næste 12 år
   
 • At fastholde København som Øresundsregionens overordnede butiks- og oplevelses­center
   
 • At sikre alsidige indkøbsmuligheder i alle bydele
   
 • At begrænse transportafstande ved indkøb og sikre god tilgængelighed for alle, især for gående, cyklende og kollektiv trafik.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen