Energiforsyning

Bæredygtig omstilling af energiproduktionen.

De bestående arealer og anlæg til energiproduktion opretholdes, og de kan udvikles f.eks. med henblik på at omstille energiproduktionen til mere bæredygtige former, brug af bære dygtig biomasse, nye produktionsteknologiver etc.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen