Energi og miljø

København vil forebygge miljøforringelser og reducere miljøbelastningen lokalt og globalt samt mindske ressourceforbruget.

Københavns Kommune vil forebygge forringelser af miljø og klima, tilpasse byen til klimaændringer, reducere miljøbelastningen generelt samt mindske ressourceforbruget. Kommunens klimaplan har som mål, at København bliver CO2-neutral i 2025. Gennemførelsen af kommunens klimatilpasningsplan og skybrudsplan skal sikre byen imod virkninger af klimaændringer.

Københavns Kommune har som mål:

 • At energiforsyningen er så CO2-neutral som mulig og at varmeforsyningen baseres på fjernvarme, men med øje for at indpasse samfundsøkonomisk hensigtsmæssige vedvarende energiteknologier.
   
 • At øge anvendelsen af bæredygtig biomasse og at gøre brug af alternative energiproduktionsformer som geotermi, solceller, varmepumper og elpatroner.
   
 • At sikre energioptimering ved at udnytte lavtemperaturfjernvarme og varmelagring og etablere fjernkøling.
   
 • At byens energiforbrug løbende reduceres gennem energieffektivisering og forbedringer af såvel opførelse som drift af dens bygninger, infrastruktur og øvrige anlæg.
   
 • At klimatilpasning integreres med byens udvikling og omdannelse, så skader forebygges effektivt og afledte muligheder for innovation, grøn vækst, rekreation m.v. udnyttes.
   
 • At sikre etablering af en effektiv infrastruktur til regnvandshåndtering, der aflaster kloakken og i et samlet system bortleder vandet fra skybrud og voldsom regn til havet.
   
 • At der i første halvdel af planperioden skabes grundlag for at fastlægge, hvordan byen mest effektivt og med størst mulig værdi kan højvandssikres.
   
 • At affald sorteres ved kilden for at øge genanvendelsen og udnyttelsen af ressourcerne heri, og dermed mindske miljøbelastning og ressourceforbrug.
   
 • At fjerne eller minimere virkninger af forurenet jord for borgernes sundhed, grundvandet og miljøet i øvrigt.

Kontakt

Center for Byudvikling

Økonomiforvaltningen